FADI GHALEEB

A collection of things i love.

MAIN BLOG : www.fadighaleeb.tumblr.com

Ang Nakikita, Mikael de Lara-Co

fuckyeahfilipinopoetry:

Una sa lahat: kailangan mong maniwala: wala akong kayang sabihin

kundi ang nakikita. Nagsanib ang tubig-ulan at dura at grasa sa pitak-pitak na mukha ng kalsada; namumuo ang liwanag at pinabibigat ang namamagang alangaang; ito ang madaling-araw; ito ang Maynila;

ito ang Maynila sa tuwing…